SPORTOVNÍ KLUB

RADBUZA PLZEŇ

 

Rozpis

52. ročníku Košařova memoriálu

V PRSAŘSKÉM TROJBOJI

 

Všeobecná ustanovení

 

Pořadatel:                               SK Radbuza Plzeň, Kozinova 1, 301 00   Plzeň

 

Datum konání:                         sobota 17. dubna 2004

 

Místo konání:                         bazén SK Radbuza Plzeň, 25 m, 6 drah, časomíra Omega

 

Přihlášky:                               zašlete do 8. 4. 2004 na soupisce přihlášek pro počítačové zpracování poštou na adresu:

                                                                                   SK Radbuza Plzeň

                                                                                   Kozinova 1

                                                                                   301 00  Plzeň

 

                                               faxem na číslo:           377 422 785

 

                                               e – mail:                     rpl@volny.cz

 

                                               uveďte: jméno a příjmení závodníka, rok narození, závaznou zkratku oddílu, nejlepší zaplavaný čas od 1. 9. 2003

 

Technická ustanovení

                                               Rozplavání od 10 00 hodin, začátek závodů v 10 40 hodin

Pořadí disciplín a kategorie:

1.

50 m

prsa

žáci ročník

1994 - 1990

2.

50 m

prsa

muži ročník

1989 a starší

3.

50 m

prsa

žačky ročník

1994 - 1990

4.

50 m

prsa

ženy ročník

1989 a starší

5.

100 m

prsa

žáci ročník

1994 - 1990

6.

100 m

prsa

muži ročník

1989 a starší

7.

100 m

prsa

žačky ročník

1994 - 1990

8.

100 m

prsa

ženy ročník

1989 a starší

9.

200 m

prsa

žáci ročník

1994 - 1990

10.

200 m

prsa

muži ročník

1989 a starší

11.

200 m

prsa

žačky ročník

1994 - 1990

12.

200 m

prsa

ženy ročník

1989 a starší

 

Systém soutěže                       Závod je soutěží jednotlivců v jednotlivých kategoriích. Všechny výkony jsou bodovány dle tabulek. Vítězem se stává závodník (závodnice) s nejvyšším počtem bodů ze všech tří disciplin. Přihlášení závodníci kategorie MASTERS budou zařazeni a bodováni v kategorii muži a ženy. V přihlášce vyznačte kategorii masters (M) v kolonce (RN).

                                               Pořadatel si vyhrazuje právo upravit počet rozplaveb v souladu s časovým rozvrhem soutěže. V soutěži bude použito pravidlo 1 startu (pravidlo SW 4.1a).

 

Ceny:                                      Závodníci na 1. – 3. místě v jednotlivých kategoriích získají diplom. V žákovských kategoriích získají závodníci věcné ceny. V kategorii muži a ženy získají závodníci na 1. místě peněžitou prémii 1.000,- Kč, závodníci na 2. a 3. místě věcné ceny.

 

Kontrola dokladů:                  V klubovně SK Radbuza Plzeň od 9 30 hodin

 

Hospodářské podmínky:         Každý oddíl startuje na vlastní náklady a za každého přijatého závodníka uhradí při kontrole dokladů startovné ve výši 70,- Kč za osobu. Noclehy zajistí pořadatel pouze na základě závazné objednávky.

 

Informace a odhlášky:            SK Radbuza Plzeň, Kozinova 1, 301 00  Plzeň

                                               telefon, fax a záznamník: 377 422 785

 

 

 

 

Ing. Václav Valtr                                                                                                      Jaroslav Škudrna

prezident SK Radbuza                                                                                  předseda OPS SK Radbuza

 

Vítězové jednotlivých ročníků

muži                                                            ženy

1976                Kollros Petr         RHB                                               Borská Jitka                RHP

1977                Novák Miroslav    PŠPl                                               Bešťáková Renata        PŠPl

1978                Novák Miroslav    PŠPl                                               Březinová Jana            PŠPl

1979                Lukeš Marek        KIN                                                Dolníková Jana                        UnOl

1980                Milý Miroslav      VŠP                                                Březíková Hana           TJG                

1981                Milý Miroslav      VŠP                                                Smoláková Lenka         VŠP

1982                Kozák Daniel        PgPl                                               Wawrová Zuzana          UKB

1983                Milý Miroslav      VŠP                                                Poskočilová Hana        VŠP

1984                Kozák Daniel        PFPl                                               Šípová Petra                KIN

1985                Kozák Daniel        PFPl                                               Schwarzová Petra        RHP

1986                Kozák Daniel        PFPl                                               Schwarzová Petra        RHP

1987                Holý Michal         PFPl                                               Schwarzová Petra        RHP

1988                Holý Michal         PFPl                                               Suchá Lenka                RPl     

1989                Říha František      PFPl                                               Duchelková                 Chem.Ústí

1990                Říha František      PFPl                                               Burgetová Lucie          PFPl

1991                Brabec Tomáš       Olymp                                            Ocenášková Šárka        Olymp

1992                Anderle Martin     RPl                                                Venglářová Lucie        RPl

1993                Holý Michal         SlPl                                                Venglářová Lucie        RPl

1994                Jungman Tomáš    Boh                                                Venglářová Lucie        RPl

1995               

1996                Anderle Martin     RPl                                                Skřivánková Petra        Boh

1997                Budňák Vítězslav  Kom Br                                          Loosová Monika          Kom Br

1998                Anderle Martin     RPl                                                Drozdová Simona        SlPl

1999                Holý Michal         SlPl                                                Drozdová Simona        SlPl

2000                Řehák Jaroslav     USK Praha                                     Drozdová Simona        SlPl

2001                Holý Michal         SlPl                                                Mazalová Miluše         AŠMB

2002                Meloun Jakub       KIN                                                Chocová Petra             PKČL

2003                Meloun Jakub       KIN                                                Ledvinková Adéla        SlPl